Kommissionen

© Tonica

Svensk tv-serie från 2005

Norrströmskommissionen tillsätts efter Stockholm drabbats av ett terrordåd. Medlemmarna är ganska olika och det leder till spänningar mellan dem, vilket inte är så ovanligt när det gäller politik.

Berättelserna bygger lite löst på varandra. Det skulle vara enklare om du läste dem i den ordningen de står här på sidan.

En egen måne
Maj och september

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>