Bron/Broen

Svensk-dansk serie från 2011

När ett allvarligt brott begås nära gränsen eller andra omständigheter kräver det, arbetar den svenska och den danska polisen tillsammans med fallet.

När han vill glömma