The Grand Ellipse

Bok, som inte verkar finnas översatt till svenska, publicerad i oktober 2000

I den civiliserade republiken Vonahr är magi det enda hoppet i kampen mot en imperalistisk ras av fanatiker. Men räddningen ligger i ett neutralt kungadöme där det ultimata vapnet har skapats. ”Medveten Eld” är en eldslåga som lyder sin skapare.

More Than Money or Gold