Donationstisdag

Donationstisdag gör mig verkligen ledsen. Just nu kan jag inte ge till ens en av de här ideella organisationerna så hur skulle jag kunna ge till upp till hundra, för det är så många som bombarderar mig med önskemål om donationer? Om jag hade råd, skulle jag ge till allihop, men som det är nu kan jag inte. Allt jag kan göra är att radera alla de där mejlen.

Mer om alternativ till djurexploaterande produkter

Jag tyckte det var väldigt tråkigt att höra att djurexploaterarföretaget Arla vann i rätten mot Oatly. (Tyvärr verkar Oatly när det gäller palmoljan ha tagit ställning mot djuren också. Det ska jag återkomma till senare).

Eftersom jag inte bor i någon storstadsregion vet jag inte hur många som känner till alternativen – dvs företag som producerar produkter som inte exploaterar och förslavar oskyldiga djur.

Därför skulle jag vilja passa på att puffa för GoGreen och Planti. De tillverkar också produkter som är tillverkade för människor, det vill säga exempelvis mjölk, grädde, yoghurt, ost mm.

De är minst lika bra som Oatly, som ju också är väldigt bra, och de använder inte palmolja.

Nu ska jag komma till vad jag har emot palmolja. För det första: de flesta producenter av palmolja är inte certifierade. Det innebär att de oftast, men kanske inte alltid, för det vet inte jag säkert, förstör regnskog, det vill säga bland annat utrotar vilda djur som bor där. Tyvärr är det så att just nu är också de certifierade helt okontrollerade på grund av förhållandena i produktionsländerna. Alltså kan man idag inte veta om en produkt som innehåller palmolja är ”säker”.

När det gäller andra fettsorter som i det här fallet rapsolja och kokosolja gäller andra förutsättningar. Av någon anledning som jag inte kan gå in på i detalj är kokosolja inte alls lika miljöfarlig. Det har på något sätt att göra med hur den produceras och/eller växter.

Rapsolja odlas till exempel i Skåne och Västergötland, landskap där utrotningen av de vilda djuren pågick under 1600-talet och 1700-talet, såvitt jag vet. Alltså kommer inte vår konsumtion av rapsolja att bidra till att några djur utrotas. Där är det så att säga för sent. Vi kan inte vrida klockan tillbaka och att påstå att man kanske skulle avstå från att använda produkterna som odlas här på grund av att det ”kan uppstå andra problem” eller något i den stilen är naturligtvis nonsens.

Dessutom skulle jag vilja säga att jag av personliga skäl inte tycker om att Oatly enbart använder engelska i marknadsföringen och för övrigt också att alla de här tre företagen väljer att kalla sig för engelskklingande namn här i Sverige. Det gör inte att jag avstår från att köpa deras produkter men jag kan inte låta bli att nämna det här i alla fall.

Den här gången förlorade David mot Goliat :(

Arlabild
På torsdagen kom
beslutet från domstolen – och den gick i allt väsentligt Svensk Mjölks väg. Oatly förbjuds, mot ett vite på två miljoner kronor, att i sin annonsering dels hävda att mjölk är dåligt för människor eller inte passar för dem, dels att påstå att havreprodukter är ett båda klokare och mer hälsosamt val än mjölk.

Läs mer här

Sen kan man ju ha synpunkter på om verkligen ”made for” betyder passar för och inte ”skapad för”, som enligt min mening är en bättre översättning av engelskan. Komjölken är ju skapad för kalven, medan produkten Oatlymjölk är skapad för de mänskliga konsumenterna. Kanske borde Oatly gå över till reklamkampanjer på svenska om nu rätten har lite svårt för främmande språk.

Sen kan man se sloganen: No milk, no soja – no badness att det syftar på allergener. Både mjölk och soja är kända allergener och faktiskt inte är falsk marknadsföring utan helt sant. Varför har inte sojaproducenterna klagat förresten? Kanske tycker de att det är lite fånigt eller så har de inte monopolmakten som ARLA har.

Detta är svenskt rättsväsende. Det lilla företaget har inte rätt att överklaga heller. Det börjar lukta Monsanto.